Het recht van de schuldeiser

U heeft een debiteur en deze weigert de facturen te voldoen. Wanneer u er erachter komt dat de persoon in kwestie in de wettelijke schuldsanering zit, heeft u twee opties: u kunt zich wel en u kunt zich niet melden.
 

De bewindvoerder bericht u over de debiteur

U ontvangt van ons een brief waarin staat dat uw facturen niet betaald worden omdat de persoon in kwestie in de schuldsanering zit. In dit geval kunt u, zoals in de brief wordt verzocht, de vorderingen bij ons indienen.

Schriftelijk
Een vordering dient u schriftelijk bij ons in. Onderbouwd met stukken waaruit de hoofdsom blijkt. Aan het einde van de schuldsanering zal er een uitdeling plaatsvinden van de gespaarde gelden. Iedere schuldeiser krijgt een gelijk deel (paritas creditorum).

Restant
Het restant van de vordering, als deze niet in zijn geheel is uitbetaald na de verdeling, is wettelijk niet meer opeisbaar.

Meer weten over schuldsanering?