Partneralimentatie in 2020: wat is er veranderd?

Op 1 januari 2020 is er in Nederland een nieuwe wet voor partneralimentatie ingegaan. Hierin zijn een aantal belangrijke zaken veranderd en dit kan nogal wat gevolgen hebben voor uw alimentatie. In deze blog leggen we u uit wat de wet inhoudt, wat er allemaal is veranderd en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor uw eigen situatie. Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Advocatenkantoor Snellink uit Eibergen.

Wat houdt partneralimentatie in?

Partneralimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud die moet worden betaald aan een ex-partner na een echtscheiding. Omdat in een huwelijk een van de twee partners vaak minder financieel draagkrachtig is, wordt er na de echtscheiding voor een bepaalde periode een financiële bijdrage van de partner met de meeste inkomsten aan de minder draagkrachtige partner en/of de kinderen uit de relatie betaald, zodat hij of zij ook zelfstandig in het levensonderhoud en dat van de eventuele kinderen kan voorzien.

Partneralimentatie wordt geregeld tijdens het proces van de echtscheiding. In principe kunt u altijd zelf bepalen wat de alimentatie zal zijn, zowel de hoogte ervan als de duur, maar dat betekent wel dat u het daar allebei over eens moet zijn. In dat geval is de wet – de nieuwe noch de oude – niet van toepassing. De wet komt pas om de hoek kijken op het moment dat u er samen niet uitkomt. In dat geval gelden de eisen die in de wet worden gesteld.

Wat is er veranderd in 2020?
De nieuwe wet partneralimentatie stelt dat de termijn dat alimentatie betaald moet worden de helft van de duur van het huwelijk is, met een maximum van vijf jaar. Dit maximum van in de oude wet 12 jaar. In de nieuwe wet is ook de hoogte van de alimentatie aangepast. Deze zal lager uitvallen omdat er bepaalde fiscale wijzigingen zijn doorgevoerd wat betreft de beperkte aftrekbaarheid van de partneralimentatie. De datum waarop de scheiding is aangevraagd, is leidend om te bepalen of de nieuwe wet van toepassing is. Dus alleen als uw scheidingsaanvraag voor 1 januari 2020 lag geldt nog de oude situatie.

Er zijn een aantal uitzonderingen op deze nieuwe wet. De ontvanger van de alimentatie heeft recht op alimentatie tot het moment dat het jongste kind uit het huwelijk 12 jaar oud is. Als een huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar en de ontvanger van de alimentatie zit tien jaar voor de AOW-leeftijd, dan zal de alimentatie mogelijk doorlopen tot de pensioenleeftijd. Ook bij schrijnende gevallen is er een uitzondering gemaakt. Dit geldt voor bepaalde gevallen zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid. Ten slotte hebben alimentatieontvangers die ouder zijn dan 50 jaar en langer dan 15 jaar zijn getrouwd maximaal tien jaar recht op partneralimentatie.

Neem voor meer informatie over partneralimentatie contact op met Advocatenkantoor Snellink in Eibergen voor meer informatie en advies.