Betrouwbare rechtsbijstand van uw advocaat in Eibergen

De rechtsgebieden van Advocatenkantoor Snellink

Een conflict in uw privéleven of een zakelijk geschil? U staat er niet alleen voor. Advocatenkantoor Snellink heeft verstand van zaken en kan u bijstaan in diverse rechtsgebieden.

Personen- en familierecht

Zaken in de familie hebben altijd een emotionele lading,

zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Advocatenkantoor Snellink staat u bij in iedere zaak, bijvoorbeeld bij een uithuisplaatsing, echtscheiding, omgangsregeling, alimentatie, ouderlijk gezag, en de verdeling van de boedel. Daarbij zijn we gespecialiseerd in jeugdrecht. 


Echtscheiding

Indien u gezamenlijk een advocaat zoekt om samen uw echtscheiding te regelen, kunt u beiden samen bij ons kantoor terecht.

Arbeidsrecht

Als werknemer kan u voor vervelende conflicten komen te staan zoals ontslag of dat u recht heeft op bepaalde vergoedingen die uw werkgever weigert uit te keren. Graag helpen we u hiermee door te bemiddelen of anders verdere stappen in te ondernemen.


Ondernemers kunnen bij ons terecht voor advies op verschillende gebieden. We helpen u o.a. bij vragen over een beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Strafrecht

Een aanhouding, een dagvaarding of de invordering van uw rijbewijs en nog vele andere onderwerpen waarbij het strafrecht om de hoek komt kijken, bij al deze zaken is het van belang dat u een advocaat naast u hebt staan waar u van op aankunt. De jarenlange ervaring van ons kantoor maakt dat u zekerder bent van uw zaak.

Huurrecht

Een huurder die uw pand zonder overleg onderverhuurt of een verhuurder die zijn afspraken niet nakomt? Zowel huurder als verhuurder hebben rechten. Heeft u een geschil? Advocatenkantoor Snellink helpt u graag.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Het recht van de schuldeiser

U heeft een debiteur die weigert de facturen te voldoen. Als u erachter komt dat de persoon in kwestie in de wettelijke schuldsanering zit, kunt u zich wel of niet melden.

De bewindvoerder bericht u over de debiteur
U ontvangt van ons een brief waarin staat dat uw facturen niet betaald worden omdat de persoon in kwestie in de schuldsanering zit. In dit geval kunt u, zoals in de brief wordt verzocht, uw vorderingen bij ons indienen.

Schriftelijk
Een vordering dient u schriftelijk bij ons in. Onderbouwd met stukken waaruit de hoofdsom blijkt. Aan het einde van de schuldsanering zal er een uitdeling plaatsvinden van de gespaarde gelden. Iedere schuldeiser krijgt een gelijk deel (paritas creditorum).

Restant
Het restant van de vordering, als deze niet in zijn geheel is uitbetaald na de verdeling, is wettelijk niet meer opeisbaar.